Magdaléna Tomášová

Trenérka a závodnice

Specializace

Trenérka přípravky aerobiku a předškolních dětí.
Zkušená závodnice sportovního aerobiku a fitness týmů.
Instruktor aerobiku při VŠB – TU Ostrava.

Kvalifikace

– Absolventka školení „Jak učit děti Aerobik“ – Děti Fitness
– Účastnice workshopu „Dětský aerobik“

Sportovní úspěchy

1. místo-Fitness aerobik, FISAF,2013
1. místo-Fitness aerobik, FISAF, 2013
1. místo-fitness aerobik, FISAF, 2013
2. místo, fitness aerobik, MSM, 2013